Thắng Ả rập Xê-út, Uruguay cùng với Nga bước vào vòng 1 8