Công Phượng nói tiếng Hàn, quyết tâm được như Son Heung Min