Chủ tịch VFF Chúng tôi vẫn mong bầu Đức quay lại với bóng đá