Phạt tiền CĐV đốt pháo sáng trong sân vận động Mỹ Đình