Văn Hậu lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan