Filip Nguyễn chính thức nộp hồ sơ nhập tịch, chờ khoác áo đội tuyển Việt Nam