Hé lộ bến đỗ thực sự mà Công Phượng thử việc ở Pháp