Xét xử 7 đối tượng trong tổ chức khủng bố Việt Tân