Chấp nhận kháng nghị của VKS, Tòa tuyên Cựu Chủ tịch Vinashin 16 năm tù