Nhóm đối tượng chuyên trộm, cướp tài sản tại miền Tây lĩnh án