Khen thưởng đảng viên có thành tích trong học và làm theo lời Bác dạy