Toà sơ thẩm xác định sai khung hình phạt đối với bị cáo, Viện kiểm sát kháng nghị