Tòa vi phạm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, Viện kiểm sát kháng nghị hủy án