Liên tiếp triệt phá các tụ điểm ma tuý có chân rết ở Hải Phòng