Công an huyện Sông Mã bắt đối tượng mua bán trái phép 6000 viên ma túy tổng hợp