Mang ma túy vào quán bar sử dụng, 3 cô gái bị bắt tại trận