Bắt đối tượng mang gần 20kg thần chết vào địa bàn tiêu thụ