Lợi dụng sơ hở, bị can trốn khỏi nhà tạm giữ để về gặp vợ, con