Xét xử nguyên Phó Giám đốc Sở KH ĐT TP HCM liên quan đến Công ty AIC