Cái kết cho bác sĩ hành hạ đồng nghiệp 70 phút kinh hoàng