Người phụ nữ đi xuất khẩu lao động 20 năm về thì bị chồng sát hại