Dùng clip ngày còn mặn nồng để tống tiền người yêu cũ