Cuộc tình của quý bà với phi công kết thúc bằng 42 nhát dao oan nghiệt