Tổng số văn bản:53
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao
600/QĐ-VKSTC 06/12/2019 06/12/2019 Tải về
2
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
3
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
4
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
5
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
6
Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát 2019
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
7
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019
10/HD-VKSTC 17/03/2019 17/01/2019 Tải về
8
Thông báo về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra
885/VKSTC-V15 12/03/2019 12/03/2019 Tải về
9
Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân
Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC 11/03/2019 11/03/2019 Tải về
10
Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
21/HD-VKSTC 28/02/2019 28/02/2019 Tải về
11
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019
20/HD-VKSTC 26/02/2019 26/02/2019 Tải về
12
Về việc Hướng dẫn số hóa hồ sơ
636/VKSTC-C2 22/02/2019 22/02/2019 Tải về
13
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2019
13/HD-VKSTC 24/01/2019 24/01/2019 Tải về
14
Công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019
11/HD - VKSTC 21/01/2019 21/01/2019 Tải về
15
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019
09/HD-VKSTC 17/01/2019 17/01/2019 Tải về
16
CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI NĂM 2019
06/HD-VKSTC 14/01/2019 14/01/2019 Tải về
17
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019
01/HD-VKSTC 07/01/2019 07/01/2019 Tải về
18
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019
04/HD-VKSTC 07/01/2019 07/01/2019 Tải về
19
Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
01/CT-VKSTC 28/12/2018 28/12/2018 Tải về
20
Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019
03/HD-VKSTC 07/12/2018 07/02/2019 Tải về
21
V/v xây dựng báo cáo công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án Hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, lao động và những việc kháctheo quy định pháp luật của VKSND cấp cao và VKS địa phương.
Số: 534/TB-VKSTC 09/11/2018 09/11/2018 Tải về
22
Kinh nghiệm và rút kinh nghiệm về công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
TB: 529/TB-VKSTC 07/11/2018 07/11/2018 Tải về
23
Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở VKSND tối cao
436/QĐ-VKSTC 06/09/2018 06/09/2018 Tải về
24
Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở VKSND tối cao
435/QĐ-VKSTC 06/09/2018 06/09/2018 Tải về
25
Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm
314/QĐ-VKSTC 05/07/2018 05/07/2018 Tải về
26
Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân
313/QĐ-VKSTC 04/07/2018 04/07/2018 Tải về
27
Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 29/06/2018 Tải về
28
Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 12/06/2018 12/06/2018 Tải về
29
Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
05/CT-VKSTC 15/05/2018 15/05/2018 Tải về
30
Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
04/CT-VKSTC 28/03/2018 28/03/2018 Tải về
31
Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp
992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 26/03/2018 26/03/2018 Tải về
32
Thông tư liên tịch Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
04/2018/TTLT-BCA-BQP- TANDTC-VKSNDTC 09/03/2018 09/02/2018 Tải về
33
Quyết định ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân
16/QĐ-VKSTC 27/02/2018 27/02/2018 Tải về
34
Thông tư liên tịch Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa
02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 01/02/2018 Tải về
35
Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 01/02/2018 Tải về