Tổng số văn bản:90
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
04/HD-VKSTC 08/01/2021 08/04/2021 Tải về
2
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021
03/HD-VKSTC 06/01/2021 06/01/2021 Tải về
3
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021
01/HD-VKSTC 04/01/2021 04/01/2021 Tải về
4
Công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
01/CT-VKSTC 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
5
Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Số 971/TB-VKSTC 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
6
Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính
36/HD-VKSTC 30/12/2020 30/12/2020 Tải về
7
Quyết định công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020
460/QĐ-VKSTC 23/12/2020 23/11/2020 Tải về
8
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân
01/2020/TT-VKSTC 15/12/2020 15/12/2020 Tải về
9
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân
Số 26/HD-VKSTC 14/09/2020 14/09/2020 Tải về
10
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng cá nhân
Số 315/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
11
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng tập thể
Số 314/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
12
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao
600/QĐ-VKSTC 06/12/2019 06/12/2019 Tải về
13
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
14
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
15
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
16
Tuyển sinh các lớp đào tạo của Trường ĐHKSHN năm 2019
59/TB-T2-ĐT 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
17
Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân
55/KH-VKSTC 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
18
Thông báo về việc báo cáo kết quả kiểm sát thi hành án hành chính
1339/VKSTC-V11 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
19
Tổ chức Hội nghị trực tuyến
1258 VKSTC VP 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
20
Báo cáo chuyên đề án đình chỉ để xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC và phục vụ hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
1257 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
21
Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
1269/VKSTC-V15 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
22
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ
1178 27/03/2019 27/03/2019 Tải về
23
Thông báo tuyển sinh các lớp ĐTBD của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2019
1144 26/03/2019 26/03/2019 Tải về
24
Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
107 26/03/2019 26/03/2019 Tải về
25
Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông báo nhanh về nội dung các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân
43/KH-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
26
Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát 2019
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
27
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
28
Hướng dẫn Công tác sơ tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019
1084/VKSTC-V15 21/03/2019 21/03/2019 Tải về
29
Về việc cung cấp thông tin về năng lực của KSV và các điều kiện bảo đảm cho KSV tiến hành các hoạt động điều tra
1082/VKSTC-V14 21/03/2019 21/03/2019 Tải về
30
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
1007/VKSTC-V15 18/03/2019 09/04/2019 Tải về
31
Đăng ký cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ Tiếng Anh
1015/VKSTC-V15 18/03/2019 09/04/2019 Tải về
32
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019
10/HD-VKSTC 17/03/2019 17/01/2019 Tải về
33
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
35/KH-VKSTC 14/03/2019 14/03/2019 Tải về
34
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019
303/KH-ĐU 13/03/2019 13/03/2019 Tải về
35
Thông báo về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra
885/VKSTC-V15 12/03/2019 12/03/2019 Tải về