Tổng số văn bản:105
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024
Số 02/CTr-VKSTC 27/02/2024 27/02/2024 Tải về
2
Định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2024
06/HD-VKSTC 17/01/2024 17/01/2024 Tải về
3
Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024
Số 01/CT-VKSTC 18/12/2023 18/12/2023 Tải về
4
Chỉ thị về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân
Số 03/CT-VKSTC 27/06/2023 27/06/2023 Tải về
5
Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan VKSND tối cao
04/CT-VKSTC 23/05/2021 23/05/2021 Tải về
6
Công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1714/VKSTC-VP 29/04/2021 29/04/2021 Tải về
7
Về việc tặng bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
123/QĐ-VKSTC 08/04/2021 08/04/2021 Tải về
8
Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021
số 10/HD-VKSTC 12/01/2021 12/01/2021 Tải về
9
Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021
số 08/HD-VKSTC 12/01/2021 12/01/2021 Tải về
10
Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021
số 11/HD-VKSTC 12/01/2021 12/01/2021 Tải về
11
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021
số 07/HD-VKSTC 11/01/2021 11/01/2021 Tải về
12
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021
07/HD-VKSTC 11/01/2021 11/02/2021 Tải về
13
Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
04/HD-VKSTC 08/01/2021 08/04/2021 Tải về
14
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021
03/HD-VKSTC 06/01/2021 06/01/2021 Tải về
15
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021
01/HD-VKSTC 04/01/2021 04/01/2021 Tải về
16
Công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
01/CT-VKSTC 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
17
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
01/CT-VKSTC 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
18
Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Số 971/TB-VKSTC 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
19
Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính
36/HD-VKSTC 30/12/2020 30/12/2020 Tải về
20
Quyết định công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020
460/QĐ-VKSTC 23/12/2020 23/11/2020 Tải về
21
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân
01/2020/TT-VKSTC 15/12/2020 15/12/2020 Tải về
22
Về việc tổ chức lấy ý kiến của CBCCVCLĐ vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Số 29 - CV/ĐU 27/10/2020 27/10/2020 Tải về
23
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân
Số 26/HD-VKSTC 14/09/2020 14/09/2020 Tải về
24
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng cá nhân
Số 315/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
25
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng tập thể
Số 314/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
26
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao
600/QĐ-VKSTC 06/12/2019 06/12/2019 Tải về
27
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
28
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
29
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
30
Thông báo về việc báo cáo kết quả kiểm sát thi hành án hành chính
1339/VKSTC-V11 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
31
Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân
55/KH-VKSTC 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
32
Tuyển sinh các lớp đào tạo của Trường ĐHKSHN năm 2019
59/TB-T2-ĐT 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
33
Tổ chức Hội nghị trực tuyến
1258 VKSTC VP 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
34
Báo cáo chuyên đề án đình chỉ để xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC và phục vụ hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
1257 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
35
Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
1269/VKSTC-V15 01/04/2019 01/04/2019 Tải về