Tổng số văn bản:82
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân
Số 26/HD-VKSTC 14/09/2020 14/09/2020 Tải về
2
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng cá nhân
Số 315/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
3
Công tác thi đua khen thưởng, Quyết định khen thưởng tập thể
Số 314/QĐ-VKSTC 08/09/2020 08/09/2020 Tải về
4
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao
600/QĐ-VKSTC 06/12/2019 06/12/2019 Tải về
5
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
6
Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
7
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
286/QĐ-VKSTC 08/07/2019 08/07/2019 Tải về
8
Tuyển sinh các lớp đào tạo của Trường ĐHKSHN năm 2019
59/TB-T2-ĐT 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
9
Thông báo về việc báo cáo kết quả kiểm sát thi hành án hành chính
1339/VKSTC-V11 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
10
Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân
55/KH-VKSTC 05/04/2019 05/04/2019 Tải về
11
Tổ chức Hội nghị trực tuyến
1258 VKSTC VP 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
12
Báo cáo chuyên đề án đình chỉ để xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC và phục vụ hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
1257 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
13
Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
1269/VKSTC-V15 01/04/2019 01/04/2019 Tải về
14
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ
1178 27/03/2019 27/03/2019 Tải về
15
Thông báo tuyển sinh các lớp ĐTBD của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2019
1144 26/03/2019 26/03/2019 Tải về
16
Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
107 26/03/2019 26/03/2019 Tải về
17
Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông báo nhanh về nội dung các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân
43/KH-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
18
Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát 2019
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
19
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân
02/CT-VKSTC 22/03/2019 22/03/2019 Tải về
20
Về việc cung cấp thông tin về năng lực của KSV và các điều kiện bảo đảm cho KSV tiến hành các hoạt động điều tra
1082/VKSTC-V14 21/03/2019 21/03/2019 Tải về
21
Hướng dẫn Công tác sơ tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019
1084/VKSTC-V15 21/03/2019 21/03/2019 Tải về
22
Đăng ký cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ Tiếng Anh
1015/VKSTC-V15 18/03/2019 09/04/2019 Tải về
23
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
1007/VKSTC-V15 18/03/2019 09/04/2019 Tải về
24
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2019
10/HD-VKSTC 17/03/2019 17/01/2019 Tải về
25
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
35/KH-VKSTC 14/03/2019 14/03/2019 Tải về
26
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019
303/KH-ĐU 13/03/2019 13/03/2019 Tải về
27
Thông báo về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra
885/VKSTC-V15 12/03/2019 12/03/2019 Tải về
28
Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân
Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC 11/03/2019 11/03/2019 Tải về
29
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát
27/KH-VKSTC 06/03/2019 06/03/2019 Tải về
30
Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
21/HD-VKSTC 28/02/2019 28/02/2019 Tải về
31
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
21/HD-VKSTC 28/02/2019 28/02/2019 Tải về
32
Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
23/KH-VKSTC 28/02/2019 28/02/2019 Tải về
33
Thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển đào tạo sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia
673/VKSTC-V15 26/02/2019 26/02/2019 Tải về
34
Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019
20/HD-VKSTC 26/02/2019 26/02/2019 Tải về
35
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019
20/HD-VKSTC 26/02/2019 26/02/2019 Tải về