Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ nhiều nhất thế giới, số người chết ở Ý gần 15 000 người