Vừa phóng điện vừa bắn hơi cay, cảnh sát làm người biểu tình bốc cháy