Ông Biden cân nhắc thành lập cơ cấu đặc trách châu Á trong Hội đồng an ninh Quốc gia

Advertisement