Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch lâu đời nhất của loài bò sát biển cổ đại ở Bắc Cực