Đảo chính ở Sudan, Thủ tướng và nhiều thành viên nội các bị quân đội bắt giữ