“Quái thú” bọc thép mới của Lực lượng Spetsnaz Nga mạnh như thế nào