Đang căng thẳng, Venezuela mua S-300 trong khi Colombia sắm tên lửa Barak-8