Mỹ dọa có hành động quân sự chống Iran, tính điều thêm vũ khí đến Trung Đông