Nga vẫn chưa rút hệ thống tên lửa S-400 khỏi Syria như đồn đoán