Xe tải ôm cua tông xe máy, một phụ nữ tử vong tại chỗ