Gia đình 5 người và 2 Cảnh sát bị xe tải tông tại chốt kiểm soát COVID-19