Cần cẩu tại dự án bất ngờ ngã đổ xuống đường Phạm Văn Đồng
Quảng cáo ThaCo