Nhiều tài xế taxi như ngồi trên đống lửa trong mùa dịch COVID-19

Advertisement