Taxi bị xe tải tông nát bét, tài xế và hành khách sống sót thần kỳ