Hai người tử vong tại chỗ sau tai nạn liên hoàn ở Gia Lai