Người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên bị xử phạt 7,5 triệu đồng