Uống rượu ngâm rễ cây rừng, 2 người đàn ông tử vong