Trưởng phòng CSGT phải bồi thường cho tài xế 30 triệu đồng vì phạt sai