Dự án huyết mạch hơn 400 tỷ đồng bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường