Hải Dương Dự án may mặc nghìn tỉ để đất hoang nhiều năm