Hiện trường 37 bị can cưa hạ “tan hoang” rừng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Advertisement