Giang hồ hành hung dân lành vì ngăn chặn xe chở cát gây ô nhiễm