“Bờ xôi, ruộng mật” biến thành bãi hoang sau “cơn khát” vàng ở Tốc Lù