Sau tai nạn chết người, cần kiểm tra biện pháp thi công và chất lượng công trình