Lợn dịch tả Châu phi lấp ở bãi rác gần khu dân cư ở Thanh Hóa