Phát hiện bộ xương nữ giới trong bể phốt nhà vệ sinh