Xác minh clip người phụ nữ bóp cổ, bạo hành bé trai