Người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích khi bơi ra sông bắt rắn