Gió mùa Đông bắc tràn về, miền Bắc có mưa, đêm và sáng trời rét

Advertisement