Lãnh đạo phường nói gì khi “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nghỉ bắt cướp