Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn