Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp