Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng giữ chức Viện trưởng VKSND Quảng Nam