Ông Tạ Minh Tuấn làm Trợ lý cho Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Quảng cáo ThaCo