Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 2 Kiểm sát viên Cao cấp