Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình