Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận có tân Phó Viện trưởng