Giáo viên tố bị bớt xén tiền hỗ trợ coi thi, chấm thi