Ra mắt cuốn sách về xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành