Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM bị cạy phá