Hiện trường vụ sập vữa trần phòng học trường THPT Trần Nhân Tông