leftcenterrightdel
Duyên dáng với tà áo dài.
leftcenterrightdel
 Tập thể nữ đoàn viên công đoàn Tài vụ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
leftcenterrightdel
 Chúc mừng "một nửa thế giới".
leftcenterrightdel
 Tập thể nữ đoàn viên công đoàn Tài vụ, VKSND tối cao .

 

 


BVPL