Điều tra vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, cho vào thùng giấy, nhốt trong tủ cấp đông