Cảnh giác trước các đối tượng giả gái đẹp, “chat sex” qua mạng để tống tiền