Hỗn chiến ở quán ốc sinh viên, một người bị đâm tử vong