Công an nổ súng khống chế đối tượng nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột