Diễn biến mới vụ chồng “hờ” đánh vợ dã man ở Hải Phòng