Phát hiện hàng loạt chân dài dương tính với ma túy