Hành động khó hiểu của 2 Cảnh sát đường thủy Công an Hà Tĩnh