Thi thể người đàn ông lõa thể phân hủy trong dãy trọ