Hám ‘việc nhẹ lương cao’, hơn 100 cô gái ở miền Tây bị lừa bán vào động mại dâm trá hình