Đột kích vũ trường, phát hiện nhiều dân chơi phê ma túy, nhảy nhót điên cuồng