Tạm giữ đối tượng dùng dao phóng lợn đâm chết người