Hai thanh niên trộm chó dùng súng bắn trả khi bị Công an truy đuổi