Nữ lễ tân nhà nghỉ “điều đào” tới phục vụ khách tới bến