Không để thủ tục hành chính là “điểm nghẽn” trong đầu tư