Một khách hàng mất 50 triệu trong tài khoản sau khi ấn vào đường link giả mạo