Hải Phòng Viện kiểm sát thông tin về vụ 2 công ty khởi kiện Thanh tra Sở Xây dựng thành phố