Xác minh việc “con nợ” ôm gần 60 tỉ đồng vay của nhóm bạn thân rồi bỏ trốn