Lập đoàn kiểm tra, xác minh lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu cản trở thi hành án