Chuyển Công an xem xét, giải quyết vụ Tổng giám đốc “tố” Phó tổng “chiếm dụng” tài sản