VKSND tỉnh Thanh Hóa trao giải Cuộc thi kỹ năng viết cáo trạng, luận tội