Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn bị phê bình vì để phát sinh 29 F0 trong khu cách ly