VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19