Viện Kiểm sát quân sự Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024