Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng