Nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng