Viện trưởng Viện cấp cao 3 làm việc với Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự