VKSND tỉnh Salavan CHDCND Lào gửi điện chia buồn về thiệt hại do bão lũ với VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế