Hơn 2 000 đoàn với số lượng 108 000 người đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải