Triển khai đợt cao điểm Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát