Hoà Bình Thông tin mới liên quan đến vụ việc tại mỏ khoáng sản than Mường Vọ