Kiên quyết xử lý sai phạm tại mỏ cát Trường Lợi ở khu vực cầu Hà Nha

Advertisement