Thông tin bất ngờ vụ xe Lexus và xe Hyundai Elantra cùng mang biển số 47A-179 79