Sau phản ánh của BVPL Rà soát tất cả các ca tử vong tại Khoa Nội tim mạch BVĐK Bình Định