Phát biểu của Chủ tịch nước tại Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu