Thủ tướng Dứt khoát không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội