leftcenterrightdel
 Giỏi việc nước, đảm việc nhà - Nữ đoàn viên công đoàn Vụ 14, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Khi Kiểm sát viên trong hình ảnh phụ nữ Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Tà áo dài nữ đoàn viên công đoàn Vụ 14, VKSND tối cao bên vườn hoa cúc trắng.
leftcenterrightdel
 Tà áo dài nữ đoàn viên công đoàn Vụ 14, VKSND tối cao bên trụ sở VKSND tối cao.

BVPL