VKSND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật