Cựu tướng Bùi Văn Thành kháng cáo, xin xem xét bối cảnh xảy ra vụ án