Viện kiểm sát phối hợp tổ chức xét xử vụ án rút kinh nghiệm về “Tranh chấp di sản thừa kế”