VKSQS khu vực 23 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm