VKSND tối cao phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về Kỹ năng điều tra và lấy lời khai