Thử nghiệm giảng dạy giáo trình mới “Hoạt động của VKSND trong giải quyết vụ án về động vật hoang dã”