Viện kiểm sát tập huấn giải quyết vướng mắc trong công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm