VKSND thị xã Duy Tiên kiến nghị phòng ngừa về công tác tư pháp, hộ tịch ở cấp xã