Chi đoàn VKSND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy