Kịp thời hướng dẫn địa phương giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp
Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn
Bộ luật Hình sự năm 2015 Tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Người bị giam giữ được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo
Đẩy mạnh điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án có dấu hiệu oan sai
Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường Trọng tâm là chống oan sai và bỏ lọt tội phạm
Hướng dẫn Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình
Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp cán bộ tư pháp sai phạm
Điểm sáng về an ninh nơi vùng biên