Thực hiện kiểm tra chéo ở các VKSND cấp huyện
Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa
Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và bản lĩnh chính trị
Gian lận điểm thi và trách nhiệm nêu gương
Tổ chức hội nghị tập huấn công tác thống kê; thi đua khen thưởng trong ngành KSND
VKSND- TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án giết người
Viện KSND tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng nghiệp vụ các đơn vị cấp phòng
Kháng nghị tăng mức phạt tù 2 bị cáo mua bán chất ma túy
Viện kiểm sát kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
Hiệu quả của công tác kiểm sát, nhìn từ VKSND cửa ngõ thành phố giáp biên giới
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân trong ngành KSND
Như những người chiến sĩ
Người cán bộ kiểm sát 22 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”