Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk