Kỳ án nữ sinh giao gà “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”