Trai bản tuổi teen và thương vụ tiền tỉ mua bán 18 bánh heroin