Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang Hơn một nửa số người bị triệu tập vắng mặt