Từ 15h chiều nay, giá xăng tiếp tục giảm lần 2 trong tháng