Hôm nay Xăng giữ nguyên giá, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm giá