Quảng Nam Hàng ngàn tấn dưa hấu ứ đọng chờ được giải cứu