Từ 16 giờ ngày 21 9 Giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức cao nhất hơn 800 đồng lít