Xăng dầu đồng loạt giảm giá, xăng RON95-III giảm hơn 1 400 đồng lít