Siêu thị, chợ vẫn mở cửa sau ngày 1 4, đảm bảo cung ứng hàng hóa