Từ ngày 5 8 2021, triển khai gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 000 tỉ đồng