Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu điêzen giảm sâu hơn 1 600 đồng lít