Trung tá Công an về hưu dũng cảm hạ gục tên cướp hung hãn