Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Văn Chấn tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”