Khen thưởng tập thể, cá nhân VKSND tỉnh Tuyên Quang làm theo lời Bác