Người dân Thanh Hóa háo hức với Carnival đường phố lần đầu tiên