Tập đoàn BRG động thổ và công bố dự án Khu Du lịch quốc tế đa chức năng BRG Garden City tại tỉnh Hà Nam