Hàng nghìn cán bộ nhân viên Bamboo Airways tiêm vắc xin phòng COVID-19

Advertisement