Lên Fansipan để ngắm “Triệu đóa hồng tình yêu” dịp nghỉ lễ 30 4 - 1 5