SHB đồng hành cùng Mottainai 2019 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc”