BIDV dành hơn 8,4 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Lãi An Phát