Sun Group khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn