Mừng sinh nhật 18 năm, Tập đoàn FLC phát động chiến dịch Xanh trên toàn hệ thống