Ban biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cũng trân trọng cảm ơn tình cảm thân thiết của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc mọi miền đất nước đã gửi tin nhắn động viên, quan tâm, theo dõi, hiến kế, đóng góp cho Báo Bảo vệ pháp luật ngày càng phát triển

Chúng tôi coi đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo Bảo vệ pháp luật phát huy truyền thống hơn 62 năm ngành Kiểm sát nhân dân và 97 năm của những người làm báo cách mạng, tiếp tục giữ " tâm sáng, lòng trong, bút sắc", đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần đắc lực trong sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Bảo vệ pháp luật chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, Ban Tổ chức kính mong nhận được chia sẻ của các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý.

Phát huy truyền thống là cơ quan báo chí chủ lực của ngành Kiểm sát nhân dân được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục khẳng định là cơ quan báo chí uy tín, có vị thế xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

BAN BIÊN TẬP