VKSND TP Thanh Hóa chung tay xây dựng cầu dân sinh