Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Quảng Ninh dịp Tết Trung thu