Trao quà hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn