VKSND tỉnh An Giang trao tặng “Mái ấm cho người nghèo”

Advertisement