Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID-19 qua Cổng nhân đạo 1407