VKSND thị xã Quảng Yên tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bạch Đằng”