Địa phương chia sẻ với nỗi đau của gia đình 3 nạn nhân của vụ cháy thương tâm