Công đoàn, Chi đoàn VKSND TP Huế trao 10 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo