CSGT Quảng Bình cảm ơn Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh kịp thời