Tạm giữ kẻ phóng hỏa, đốt nhà khiến 5 người tử vong ngày 27 Tết