Nhân chứng kể lại vụ anh chém chết em gái ở Thái Nguyên