Thực nghiệm hiện trường làm rõ cái chết của nữ sinh viên ở Lào Cai