Lạnh người lời khai của nghi phạm xuống tay thảm sát cha, mẹ và em gái