Công ty CP ĐT Đạt Phước xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang quốc lộ 13

Advertisement