Chưa thể xử lý vụ nhà hoành tráng trái phép mọc trên đất rừng Do chủ thể vi phạm đang bị bệnh

Advertisement