Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguồn cung nhà ở xã hội sẽ đáp ứng được nhu cầu trong thời gian tới