Hơn 140 ki-ốt trái phép ở Hải Phòng Công ty TNHH Phương Nghĩa mới tháo dỡ 3 công trình