Cử tri yêu cầu xử lý thật nghiêm để răn đe vụ Công ty LDG xây “chui” gần 500 căn nhà

Advertisement