Phải đánh giá nguyên nhân, ảnh hưởng kết cấu chịu lực sàn bê tông dự án The Metropole Thủ Thiêm