Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời người mắc dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào
Trốn khỏi cách ly trong dịch Covid sẽ bị xử lý hình sự như thế nào
Cản trở người thi hành công vụ trong chống dịch Covid bị xử lý thế nào
Điều kiện để Giao dịch dân sự có hiệu lực
Hình phạt khi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng
Xử lý với đối tượng bắt cóc trẻ em
Chủ cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 có bị xử lý hình sự
Cặp vợ chồng đưa dịch về Hà Tĩnh “Đủ cơ sở xử lý hình sự
Đưa trái phép thông tin cá nhân trong phòng, chống COVID-19 có thể bị phạt tù đến 5 năm
Hình thức xử lý đối với cán bộ đánh bạc
Khai báo y tế online gian dối có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Advertisement