Tội không tố giác tội phạm Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền
Xử lý với các tội tổ chức, môi giới, cưỡng ép người khác trốn hoặc ở lại nước ngoài
Hình phạt với Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Bỏ rơi con đẻ bị xử lý như thế nào
Xử lý với Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
​Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Chế tài với Tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi  Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Dấu hiệu pháp lý của Tội gây ô nhiễm môi trường
Xử lý với Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm