Nhiều người giúp sức cho nữ giám đốc làm giả 2,3 triệu găng tay y tế