Khai thác không có giấy phép, Công ty Du lịch khoáng nóng Seafoods F17 bị phạt 170 triệu đồng
Quảng cáo ThaCo