Phát hiện kho hàng gần 2,5 tấn cá hồi đã hết hạn

Advertisement

Advertisement

Advertisement