Công ty Việt Á nhập khẩu 3 triệu kít xét nghiệm của Trung Quốc giá bèo , bán gấp hơn 21 lần ở Việt Nam