Tạm giữ hơn 9 000 sản phẩm quần áo thương hiệu SEVEN am