Xử lý nhiều cây xăng vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2023