Loạt bài trên báo Bảo vệ pháp luật Thanh tra Bộ Công thương vào cuộc