Quan hệ tình cảm không trong sáng, nguyên Phó đội trưởng Công an bị kỷ luật cảnh cáo