Danh tính, chức vụ 6 cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền”