Tổng số văn bản:900
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Quyết định 3/2024/QĐ-UBND
3/2024/QĐ-UBND 19/03/2024 01/04/2024 Tải về
2
Thông tư Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024
37/2023/TT-BCT 06/02/2024 06/02/2024 Tải về
3
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
30/2023/QH15 28/11/2023 01/07/2024 Tải về
4
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Số 01/QĐ-TBTT 02/09/2021 02/09/2021 Tải về
5
Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp "Bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài"
Số 02/KH-TBTT 02/09/2021 02/09/2021 Tải về
6
Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới
Số 03/KH-TBTT 02/09/2021 02/09/2021 Tải về
7
Công điện Hỏa tốc số 570/CĐ-TTg
570/CĐ-TTg 02/05/2021 02/05/2021 Tải về
8
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
89/TB-VPCP 01/05/2021 01/05/2021 Tải về
9
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19
82/TB-VPCP 29/04/2021 29/04/2021 Tải về
10
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN
20/2020/TT-NHNN 31/12/2020 31/12/2020 Tải về
11
Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 50, tháng 11/2020
4078-TB-TTKQH 11/11/2020 11/11/2020 Tải về
12
Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 50, tháng 11/2020
4078-TB-TTKQH 11/11/2020 11/11/2020 Tải về
13
Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số 151-HD/BTGTW 10/09/2020 10/09/2020 Tải về
14
Thông tư Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
68/2020/TT-BCA 19/06/2020 05/08/2020 Tải về
15
Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
68/2020/TT - BCA 19/06/2020 05/03/2020 Tải về
16
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp
122/NQ-CP 01/10/2018 01/10/2018 Tải về
17
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
30/2018/TT-BCT 01/10/2018 15/11/2018 Tải về
18
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
131/2018/NĐ-CP 29/09/2018 29/09/2018 Tải về
19
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018-2020 sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức
1261/QĐ-TTg 28/09/2018 28/09/2018 Tải về
20
Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 15/11/2018 Tải về
21
Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2
1259/QĐ-TTg 27/09/2018 27/09/2018 Tải về
22
Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
28/2018/TT-BCT 27/09/2018 15/11/2018 Tải về
23
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
14/2018/TT-BLĐTBXH 26/09/2018 10/11/2018 Tải về
24
Phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
1255/QĐ-TTg 26/09/2018 26/09/2018 Tải về
25
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020
1254/QĐ-TTg 26/09/2018 26/09/2018 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030
1240/QĐ-TTg 25/09/2018 25/09/2018 Tải về
27
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính
41/2018/QĐ-TTg 25/09/2018 15/11/2018 Tải về
28
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
129/2018/NĐ-CP 24/09/2018 10/11/2018 Tải về
29
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
128/2018/NĐ-CP 24/09/2018 24/09/2018 Tải về
30
Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia
1226/QĐ-TTg 24/09/2018 24/09/2018 Tải về
31
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
1227/QĐ-TTg 24/09/2018 24/09/2018 Tải về
32
Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
16 - HD/BTCTW 24/09/2018 24/09/2018 Tải về
33
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
1221/QĐ-TTg 21/09/2018 21/09/2018 Tải về
34
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 15/11/2018 Tải về
35
Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
126/2018/NĐ-CP 20/09/2018 05/11/2018 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10