Bắt 2 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn sang Campuchia