Khám nghiệm hiện trường vụ 2 công nhân điện lực thương vong khi sửa đường dây