Xe lao xuống bãi tắm 3 người chết, TP Hạ Long mới quây tôn công trường