Thanh Hoá 5 doanh nghiệp nợ hơn 18 tỉ đồng tiền lương của người lao động