Lâm Đồng lần đầu thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở