Hàng trăm người dân bao vây doanh nghiệp khi nghe thông tin vỡ nợ