Phát hiện 473 lao động Trung Quốc làm việc “chui” tại các dự án điện gió ở Gia Lai