Phát hiện 9 thiếu nữ thác loạn với 15 thanh niên trong karaoke Bạch Dương