Đối tượng trốn khỏi nhà tạm giam ở Bình Phước đã bị bắt