Rủ nhậu không đến, nam thanh niên bị chém trọng thương