Điều tra vụ một bé gái ở Hải Dương bị xâm hại khi đi từ trường về nhà