leftcenterrightdel
 Tập thể nữ đoàn viên công đoàn Vụ 14, VKSND tối cao chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
leftcenterrightdel
 Tập thể đoàn viên công đoàn Phòng Pháp luật Hình sự, Vụ 14, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Tập thể đoàn viên công đoàn Phòng Tội phạm học, Vụ 14, VKSND tối cao chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

BVPL