Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô