VKSND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật và thi đấu thể thao