Trải nghiệm cách kho cá ở làng Vũ Đại những ngày cận Tết