Sức hút của Giải Báo chí Quốc gia ngày càng lớn, được giới báo chí và công chúng quan tâm và tham gia