Báo Bảo vệ pháp luật đạt giải báo chí Trần Phú và cuộc thi viết Gương người tốt, việc tốt