Tham gia Lễ hội âm nhạc Du hành tới Mặt trăng , 7 người tử vong
Quảng cáo ThaCo