Chi hơn 48 tỷ đồng ngân sách trục vớt con tàu cổ bị đắm Thất vọng thê thảm