Nhiều hoạt động đặc sắc tại khu vực phố cổ Hà Nội trong dịp 30 4 và 1 5