Thông điệp nhân văn trong “Vết dao ngược đêm trăng”