Cảnh sát Myanmar bắt giữ lượng ma túy tổng hợp khổng lồ, lớn nhất lịch sử