Sáu tháng, Nga phát hiện hơn 1 triệu tội phạm, những kẻ đã khiến gần 12 000 người bị sát hại