Cựu cộng tác viên Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ nhận tội ám sát Tổng thống Haiti