Taliban ban hành các quy định mới nhắm vào phụ nữ trong giới truyền thông