Rúng động bê bối hơn 1 000 phụ nữ bị quay lén trong các khách sạn