Tòa tháp đôi chọc trời vi phạm xây dựng bị phá hủy chỉ trong 10 giây