Luật kiểm soát súng vừa được Tổng thống Mỹ ký ban hành quy định gì