Hà Nội Long trọng kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng