VKSND tối cao phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ