Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin vào ngôi trường cao cấp nhất của Đảng