Thảm họa tại Carina Plaza đã được cảnh báo trước từ cư dân