Giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện