CSGT kịp thời giúp người phụ nữ đi xe máy say nắng sắp ngất trên đường