Hóa thạch khủng long 77 triệu năm tuổi được bán với giá 150 tỉ đồng