Nổ súng khó hiểu tại phim trường ở New Mexico, Mỹ quay phim thiệt mạng, đạo diễn nguy kịch