3 năm sau vụ trao nhầm trẻ sơ sinh Hai gia đình quyết định không đổi lại con