Taliban buộc phụ nữ Afghanistan phải che mặt ở nơi công cộng