Hỏa tốc chỉ đạo các trạm y tế không được tự ý bán kit xét nghiệm ở Đắk Lắk