Tiếp tục Chương trình Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13, chiều ngày 6/12/2023, dưới sự chủ trì, điều hành của Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí, Hội nghị đã nghe trưởng Đoàn Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc phát biểu tham luận.

Các tham luận đã chỉ ra thách thức của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực; chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn của các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã thông qua nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị. 

Tiếp đó, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và Trưởng đoàn các nước ASEAN - Trung Quốc đã ký Tuyên bố chung Hội nghị. 

Tuyên bố chung nêu rõ tầm quan trọng của cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Trung Quốc đối với việc tăng cường hợp tác giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung

Tuyên bố chung cũng cho rằng tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao đã đặt ra những thách thức đối với an ninh, an toàn của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.

Đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác giữa Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc nhằm đấu tranh kịp thời và hiệu quả đối với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và sự phát triển bền vững của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.

Tuyên bố chung cũng đã thống nhất và khẳng định các nội dung, đó là: 

Viện kiểm sát, Viện công tố các thành viên ASEAN và Trung Quốc duy trì cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm công nghệ cao trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Nhằm đấu tranh kịp thời và hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần tận dụng tối đa các kênh hợp tác quốc tế, bao gồm tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự khi phù hợp và hợp tác trực tiếp giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố, hoặc kênh hợp tác giữa các Kiểm sát viên, Công tố viên. Các Viện trưởng khuyến khích Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp để hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập nhanh chóng tài liệu và thông tin nhằm giải quyết một cách hiệu quả và triệt để các vụ án hình sự, bao gồm các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Cần tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc để cập nhật kiến thức về các loại tội phạm mới và phương pháp đấu tranh với những loại tội phạm này, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Các Viện trưởng cũng nhất trí hợp tác thúc đẩy kết nối khu vực về thông tin kiểm sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của trang thông tin điện tử chính thức của Hội nghị viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc thông qua việc thường xuyên chia sẻ tài liệu và giới thiệu về chức năng, hoạt động của Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia trong khu vực. Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia thành viên ASEAN có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại Trung tâm đào tạo Kiểm sát viên, Công tố viên ASEAN-Trung Quốc đặt tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời, Viện kiểm sát Trung Quốc cũng có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về tư pháp và công tác kiểm sát của các nước ASEAN.

Các Viện trưởng nhất trí thành lập Ban Liên lạc của cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN- Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin giữa ASEAN và Trung Quốc. Mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc sẽ chỉ định tối thiểu hai cán bộ liên lạc tham gia Ban Liên lạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia” đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các nước đã cùng chia những thách thức, những kinh nghiệm thực tiễn tốt và các biện pháp hay của mỗi nước. Hội nghị cũng thống nhất ghi nhận chìa khoá thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia là phải tăng cường chia sẻ, phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung mang tính định hướng cho các hoạt động hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Những định hướng quan trọng đó đã được Trưởng đoàn đại biểu Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ghi nhận trong Tuyên bố chung của Hội nghị.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, đến nay, các nước đã cùng nhau tổ chức thành công 13 kỳ Hội nghị kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu tại phiên khai mạc, 20 năm qua đã có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt và đủ để chứng minh cho giá trị, vai trò và sức sống của một cơ chế hợp tác đa phương về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc.

Hội nghị lần này sẽ tiếp tục đưa các nước lại gần nhau hơn, đồng thời mở ra một chương mới trong giao lưu, hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Sau Hội nghị này, các đại biểu sẽ trở lại công việc hàng ngày của mình nhưng sự giao lưu và hợp tác giữa chúng ta sẽ còn tiếp nối và ngày càng trở nên sâu sắc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Việt Nam thông qua nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị.

Đối với VKSND tối cao Việt Nam, theo Viện trưởng Lê Minh Trí, việc lần thứ hai đăng cai tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc tại Hà Nội đã thể hiện tinh thần hợp tác nghiêm túc, trách nhiệm và tích cực của VKSND tối cao Việt Nam trong quan hệ với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc. VKSND tối cao Việt Nam sẵn sàng cùng với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, an toàn và sự phát triển bền vững trong khu vực.

Thay mặt VKSND tối cao Việt Nam, Viện trưởng Lê Minh Trí trân trọng gửi tới quý vị Viện trưởng, quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành nhất vì sự tin tưởng, ủng hộ dành cho VKSND tối cao Việt Nam trong suốt thời gian qua và vì những đóng góp quan trọng cho sự thành công của Hội nghị lần này; đồng thời chúc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ngày càng phát triển.

Văn Tình- Hồng Nguyên - Trần Tùng - Vũ Phương