Ngày 25 10, thêm 3 639 ca nhiễm COVID-19, hơn 74 triệu liều vắc xin được tiêm