Sáng nay 9 8  Hà Nội, Bắc Giang có thêm ca nhiễm COVID-19