Một bác sỹ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị người nhà bệnh nhân dọa đâm