Sáng 2 8 thêm 3 201 ca nhiễm COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã được phân bổ 3 triệu liều vắc xin