Chủ động giám sát, phát hiện, xử trí bệnh viên gan cấp tính ở trẻ em