Sở Y tế TP HCM thông tin về trường hợp tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ