Thêm 14 người khỏi bệnh COVID-19, Việt Nam đã chữa khỏi gần 90 ca bệnh