Sở Y tế nói gì về nguyên nhân sản phụ tử vong bất thường khi sinh mổ