Ngày 19 1, thêm 15 959 ca nhiễm COVID-19, có 33 034 ca khỏi bệnh