Chó dại cắn khiến 1 người tử vong, 8 người khác phải điều trị